Saturday, 24 January 2015

ĐỨC GIÁO HOÀNG FRACIS NÓI VỀ PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS

Written by  Read 12431

Đức Giáo Hoàng nói về Phương pháp rụng trứng Billings  phổ biến nhất của các phương pháp kế hoạch hóa gia đình thành công!

- Khi một phóng viên hỏi Giáo hoàng Francis về kiểm soát sinh trong một cuộc họp báo ngẫu hứng trên chiếc máy bay của Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Francis cho biết biện pháp tránh thai không phải là câu trả lời, mà là "làm cha mẹ có trách nhiệm." Ông giải thích nó với các từ đồ họa.


Đức Giáo Hoàng FRANCIS


"Một số người nghĩ rằng, tha biểu hiện của tôi, mà để người Công giáo tốt họ phải như thỏ. Không! Làm cha mẹ có trách nhiệm! "

Làm cha mẹ có trách nhiệm, có nghĩa là các cặp vợ chồng Công Giáo, trong lương tâm tốt nên quyết định có bao nhiêu con mà họ có thể hơn lên. Qua lời nói của mình, Đức Giáo Hoàng đã bảo vệ các phương pháp kế hoạch tự nhiên. Một phương pháp phổ biến nhất được gọi là Phương pháp rụng trứng Billings . 

 

-When a journalist asked Pope Francis about birth control during an impromptu press conference on the papal plane, Pope Francis said contraception isn't the answer, but rather 'responsible parenthood.' He explained it with graphic words.

POPE FRANCIS
"Some think that, excuse my expression, that in order to be good Catholics they have to be like rabbits. No! Responsible parenthood!”

Responsible parenthood, meaning Catholic couples, in good conscience should decide how many children they can raise. Through his words, the Pope defended natural planning methods. The most popular one is known as the Billings Ovulation Method.

 

 

Bạn có thể xem thêm tại đây :   

Media

Funding for the Billings method in Vietnam

  1.  Bà Joam Clements- Giám đốc Woomb Quốc tế 
  2. Bà  Gillian Barker-Giảng viên Woomb Quốc tế
  3. Lm Louis Nguyễn Anh Tuấn Linh hướng Woomb VN
  4. Hội yêu con trẻ Việt Nam Melbourne-Australia
  5. Bà Nguyn Th ThìMelbourne-Australia 
  6. Bà Bs Liên On và Ông Liên Trung Melbourne-Australia
  7. Thạc sĩ -Bs Nguyễn ThịTuyết Minh Sài gòn VN
  8. Cô Nguyễn Minh Tuyết Melbourne-Australia
  9. Tâm lý gia Đinh Thanh Thuỷ Melbourne-Australia
  10. Bom (PP Rụng trứng Billings) Thanh Hóa VN
  11. Bom (PP Rụng trứng Billings) Sài gòn VN
  12. Bom (PP Rụng trứng Billings) Ban Mê Thuột VN
  13. Bom (PP Rụng trứng Billings) Đà Lạt VN
  14. Bs Vũ Văn Hào Sydney-Autralia
  15. Cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh Melbourne-Australia
  16. Bs Trần Thu Đàm Melbourne-Australia
  17. Ông Bà Trần Thế Độ Melbourne-Australia
  18. Bà cố Trần Thị Ngoãn Melbourne-Australia
  19. Cô Huỳnh Thị Thanh Melbourne-Australia
  20. Một bà mẹ trong Hội yêu con trẻ Việt Nam Melbourne-Australia
  21. Dược sĩ  Liên Trung Melbourne-Australia
  22. Cô Nguyễn Thị Ngọc Melbourne-Australia
  23. Sr Mary Dominique Trần Thị Tâm
  24. Lm Stephano Linh Hướng Woomb Miền trung và Billings BMT
  25. Anh Jos Dương Minh Long Sài gòn VN
  26. Bs Đặng Thị Hoàng Anh California USA
  27. Ông Bà Nguyễn Kim Ấn Melbourne Australia
  28. Ông Bà Thành Nam & Mỹ Anh Melbourne-Australia
  29. Ông Bà Phạm Công & Sáng (Nhóm Hồn Nhỏ) Melbourne-Australia
  30. Sr Marie Dominique Trần Thị Tám (Dòng Đa Minh) Melbourne-Australia
  31. Bà Lâm Thị Bích Ngọc Melbourne-Australia
  32. Bà Nguyễn Thị Chính Melbourne-Australia
  33. Bà Nguyễn Thị Hường Melbourne-Australia
  34. Ông Bà Hoàng Đức Trinh Melbourne-Australia
  35. Bà Mai Thị Nguyệt Melbourne-Australia
  36. Bà cố Mai Thị Thay Melbourne-Australia
  37. Bà Liên Vũ Melbourne-Australia
  38. Hội Cao Niên Melbourne-Australia
  39. Cùng một số Ân Nhân khác ...Australia ...xin không đưa tên
  40. Thay mặt cho Woomb VN xin chân thành cám ơn, Quý Ân Nhân và Thân nhân đã giúp đỡ chúng con trong công việc "Bảo vệ sự sống-Bảo vệ sức khỏe sinh sản-Chống phá thai" 

   

   

VIDEO

Joomla Templates - by Joomlage.com