Đại hội WOOMB lần thứ I

Sau khi trình bày và được sự khuyến khích của Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, tổng thư ký UB Mục vụ Gia đình HĐGM/VN, các đại diện chương trình Billings quyết định tổ chức hội nghị thành lập WOOMB (World Organisation of the Ovulation Method Billings) Việt Nam nhằm đào tạo, phổ biến Phương Pháp Rụng Trứng Billings (Billings Ovulation Methods – BOM) để hỗ trợ việc giáo dục giới tính trong các lớp Dự bị Hôn nhân trong các Giáo phận.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 8 năm 2013, tại Thánh địa La Vang, với sự tham dự của bác sĩ On Lien, đại diện WOOMB quốc tế. Thành phần tham dự gồm các chuyên viên đã tham gia các khoá đào tạo của WOOMB tại Việt Nam và Malaysia vừa qua, cùng với giáo lý viên đang giảng dạy các lớp Dự Tòng Hôn Nhân đến từ các giáo phận Thanh Hoá, Sài Gòn và Banmêthuột.

Sau nghi thức khai mạc, hội nghị nghe và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy của các thành viên cùng những khó khăn gặp phải trong việc phổ biến phương pháp Billings và góp ý về nhu cầu cần áp dụng giáo trình này vào các lớp giáo lý vào đời, tiền hôn nhân và các gia đình công giáo.

Ngày 14 tháng 8, Hội nghị gặp gỡ cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, tổng thư ký UB Mục vụ Gia đình HĐGM/VN và thảo luận về việc hình thành WOOMB Việt Nam. Có nhiều ý kiến cho rằng Phương Pháp Rụng Trứng Billings là phương pháp ngừa thai tự nhiên và chăm sóc sức khoẻ sinh sản ưu việt nhất hiện nay, nhưng để phổ biến rộng rãi cần có sự chấp thuận và hướng dẫn của Giáo quyền. Do vậy, vai trò của UBMV Gia Đình rất quan trọng đối với sự phát triển của chương trình. Để được như vậy, WOOMB Việt Nam phải hoạt động như là một thành phần của UB để được hỗ trợ, hướng dẫn và linh hướng.

Hội nghị tiến hành bầu Ban Đại diện chính thức, nhiệm kỳ đầu tiên gồm:
1. Đại diện WOOMB Việt Nam :
– Nữ tu Têrêxa Nguyễn-Thị-Phú
– Thạc sĩ Bác sĩ Têrêxa Nguyễn-Thị-Tuyết-Minh, Thư ký
– Thủ quỹ, Ông Matthêu Lê-Thanh-Xuyến

2. Đại diện miền :
– Tổng Giáo phận Hà Nội : Lm Linh hướng : Thomas Lê-Xuân-Khấn và Bác sĩ Phêrô Nguyễn-Văn-Thành
– Tổng Giáo phận Huế : Lm Linh hướng : Stephano Nguyễn-Văn-Đậu và Ông Mathêu Lê-Thanh-Xuyến
– Tổng Giáo phận Sài Gòn : Lm Linh hướng : Louis Nguyễn-Anh-Tuấn và Ông Phêrô Nguyễn-Hiệu

Buổi chiều, các thành viên tiếp tục thảo luận và thống nhất tổ chức Đại Hội 2 năm một lần nhằm đúc kết hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm, hoạch định chương trình và trao đổi những thành quả mới từ WOOMB quốc tế. Đại Hội thống nhất sẽ tổ chức Đại hội lần tới tại Giáo Phận Banmêthuột vào giữa tuần Chúa Nhật thứ II Mùa Phục sinh năm A- 2014.

Được biết Phương pháp này được tổ chức WHO – Tổ Chức Y Tế Thế Giới 1978 công nhận tính hiệu quả của nó, vì sự thành công khi áp dụng phương pháp này là 97% sau 1 năm nghiên cứu trên 5 quốc gia. Hơn nữa phương pháp này rất dễ học nên hơn  90% phụ nữ có thể nhận định được dạng chất nhờn sau 1 chu kỳ theo dõi.
Hiệu quả 99% qua các nghiên cứu của:

– Hội đồng lực lượng nghiên cứu y học Ấn Độ về phương pháp tự nhiên cho kế hoạch hóa gia đình năm 1995
– Viện Sức Khoẻ Gia Đình Jiangsu Trung Quốc năm 1997.
Được Tòa Thánh Vatican ban tặng:
Ông Bác sĩ John Billings
– Chỉ Huy Trưởng Hiệp Sỹ Thánh Gregoriô Cả (Knight Commander of St Gregory the Great)
– Thêm 1 Ngôi Sao cho tước Hiệp Sỹ (50 năm đóng góp _ năm 2003)

Bà Bác sĩ Evelyn Billings:
– Người Phụ Nữ của Toà Thánh (Papal Dame)
– Thành viên của Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Sự Sống.
Giáo Sư Sản Khoa Thomas W. Hilgers Omaha USA nhận xét.
–  “Phương Pháp Billings sẽ được công nhận trong lịch sử y học như một khám phá quan trọng nhất của Thế Kỷ 20” .
– Phương Pháp Rụng Trứng Billings giúp cho những cặp hiếm muộn và muốn có con
– PP Billings thật sự là một giải pháp giúp cho tình yêu của con người được thăng hoa cả về phương diện đức tin và nhân bản.