Thế nào là Vô sinh?

Vô sinh thường được định nghĩa là không có khả năng thụ thai sau 12 tháng giao hợp mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Nếu quý vị hơn 35 tuổi, bác sĩ có thể xác định là quý vị vô sinh nếu quý vị không thụ thai sau sáu tháng giao hợp mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Điều này chỉ đơn giản là vì phụ nữ hơn 35 tuổi không còn lại nhiều năm có thể thụ thai, vì vậy tốt nhất là quý vị không chờ đợi thêm 6 tháng nữa trước khi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Các vấn đề vô sinh phổ biến một cách đáng kinh ngạc. Trong thực tế, một trong sáu cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai, nhưng hầu hết lại không được chuẩn bị về vô sinh. Họ có thể không nhận ra rằng trong nhiều trường hợp vô sinh có thể được khắc phục, thậm chí không cần nhờ đến các công nghệ hỗ trợ sinh sản như Thụ tinh Trong Ống nghiệm. Quý vị có thể tin rằng quý vị vô sinh trong khi thực tế quý vị chỉ khó thụ thai. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là quý vị không có thông tin chính xác để xác định thời gian có thể thụ thai trong kinh kỳ của bạn mình.

Tư vấn về việc chọn thời gian giao hợp trùng với sự rụng trứng thường tạo nên sự khác biệt. Billings Ovulation Method™ dạy cho quý vị cách nhận ra thời gian có thể thụ thai của mình để tối ưu hóa cơ hội thụ thai của quý vị. Thông tin đơn giản này đã giúp nhiều cặp vợ chồng có thai, bao gồm cả những người đã cố gắng thụ thai trong hơn hai năm hoặc những người trước đó đã không thành công trong việc Thụ tinh Trong Ống nghiệm.