Tin buồn: Tiến sĩ Nicholas Tonti-Filippini một cộng sự tuyệt vời với PP rụng trứng Billings đã qua đời

Tiến sĩ Nicholas Tonti-Filippini và vợ của ông Tiến sĩ Mary Walsh là người bạn tuyệt vời của Billings rụng trứng Method® với hơn 30 năm. Ông đã qua đời đêm hôm qua tại Melbourne,thọ 58 tuổi.

 

dr-mary-walsh-and-her-husband-dr-nicholas-tonti-filippini-e1415321398850

Chúng tôi thương tiếc sự ra đi của người bạn và người cố vấn của chúng tôi. Tiến sĩ Tonti-Filippini là Phó Hiệu trưởng và người đứng đầu của đạo đức sinh học tại Trung tâm John Paul II về Hôn nhân và gia đình.

Ông cũng là một thành viên của Ủy ban Đạo đức Y tế – Sức khỏe Quốc gia và Hội đồng Nghiên cứu Y tế – Chủ tịch của tiểu ban về Quốc gia chống Thương mại hóa các mô của con người của nước Úc

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ Order of St Gregory the Great  năm 2009.
Ông đã xuất bản bốn tập về đạo đức sinh học
Xin hiệp thông cầu nguyện cho ông.