Ứng Dụng Phương Pháp Rụng Trứng Billings Để Giữ Gìn Sức Khỏe Cơ Quan Sinh Sản

Phương Pháp Rụng Trứng Billings không chỉ giúp cho phụ nữ trong việc thụ thai hoặc tránh thai.  Phương Pháp Billings còn là kiến thức cần thiết cho mọi phụ nữ. Tại sao? Vì Phương Pháp có thể giúp các bạn trong việc giữ gìn sức khỏe cơ quan sinh sản của bạn.

Biểu Đồ của Phương Pháp Rụng Trứng Billings sẽ là công cụ Chẩn Đoán

Sự thay đổi của chất nhờn cổ tử cung là phản ảnh chính xác việc gì đang xảy ra cho kích thích tố (nội tiết tố) sinh sản. Biểu đồ bạn ghi sẽ là những dữ kiện chính xác tình trạng của kích thích tố. Sau hơn 50 năm nghiên cứu và thừ nghiệm về kích thích tố, điều đó đã được xác nhận.

“Sự bài tiết của chất nhờn là một sự tự kiểm nghiệm sinh học hữu ích chứng tỏ có sự bài tiết kích thích tố buồng trứng”
Giáo Sư Jame B Brown, Giáo Sư Sản Phụ Khoa.

Một khi bạn đã nhận ra được điều gì là bình thường của bạn, thì bạn sẽ có thể biết được khi nào là không bình thường. Nếu bạn để ý thấy có dạng chất nhờn bất bình thường, thí dụ như ra máu bất thường hoặc thấy có chất tiết khác thường, thì bạn sẽ biết là phải đi khám bịnh, bác sĩ có thể dựa vào biểu đồ của bạn mà chẩn bịnh và đề ra phương cách trị liệu thích đáng.

Thường thì khi bạn đến bác sĩ vì vấn đề phụ khoa thường gặp như kinh kỳ không đều, thì dễ được bác sĩ ghi toa thuốc viên tránh thai. Thuốc viên tránh thai có thể khiến cho kinh kỳ của bạn đều hòa trở lại, nhưng thực tế chỉ trị triệu chứng của bịnh, nhưng bạn chưa được chẩn đoán để trị nguyên nhân của căn bịnh.

Biểu đồ dạng chất nhờn cổ tử cung theo Phương Pháp Rụng Trứng Billings của bạn sẽ có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin quý báo giúp cho việc chẩn đoán căn nguyên cũa những triệu chứng bịnh.

Phương Pháp Rụng Trứng Billings

Đặt bạn vào tư thế chủ động, phương pháp cho phép bạn tham gia tích cực vào sức khỏe của cơ quan sinh sản của bạn.
Giúp bạn hiểu được cơ thể bạn một cách thực tế, để bạn có thể nhận diện được những dấu hiệu thay đổi cần phải được khám nghiệm sớm.
Biết được dạng (chất nhờn) thụ thai và không thụ thai đặc trưng CỦA BẠN, bạn có thể nhận ra cái gì là bình thường và cái gì không bình thường ĐỐI VỚI BẠN
Xin đọc tiếp để tìm hiểu về “những khác thường” của bình thường mà bạn cò thể gặp trong đời bạn, rồi chúng ta tìm hiểu xem Phương Pháp Rụng Trứng Billings có thể giúp bạn nhận diện lúc nào (có thể) là không bình thường và nên được kiểm tra.

Ghi chép biểu đồ Phương Pháp Rụng Trứng Billings thật là đơn giản.

Nên bắt đầu bảo vệ sức khỏe cơ quan sinh sản của bạn kể từ ngày hôm nay!

Gọi chúng tôi qua số (điện thoại) 1800 335 860 để hẹn giờ. Và nếu bạn không thể đến một trong những Trung Tâm của chúng tôi, chúng tôi có thể hướng dẫn bạn qua điện thoại.