PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS ®

Chào mừng bạn đến trang web WOOMB Việt Nam! WOOMB Việt Nam là tổ chức bảo trợ cho Phương pháp rụng trứng Billings điều chỉnh khả năng sinh sản tự nhiên trên khắp Việt Nam. WOOMB Việt Nam là một chi nhánh của WOOMB quốc tế.

Phương pháp rụng trứng Billings , Phương pháp dạy một người phụ nữ để hiểu những dấu hiệu tự nhiên của cô trong thời kỳ khả năng sinh sản và không thụ thai trong suốt cuộc đời sinh sản của mình. Phương pháp rụng trứng Billings Phương pháp rất dễ dàng để tìm hiểu và đã rất thành công khi được sử dụng với cặp vợ chồng để đạt được hoặc tránh thụ thai.

Phương pháp này của kế hoạch gia đình tự nhiên sanh ra hợp tác và tôn trọng 
giữa người phụ nữ và người đàn ông. Nó phát triển tình yêu và sự quan tâm cho nhau và cho đứa trẻ, do đó làm phong phú thêm mối quan hệ của họ. Phương pháp rụng trứng Billings là một phương pháp tự nhiên, tôn trọng khả năng sinh sản thay vì trấn áp nó bằng các loại thuốc hoặc các thiết bị, đó là chấp nhận được để các cặp vợ chồng từ tất cả các nền văn hóa và tôn giáo.

Phương pháp rụng trứng Billings ,Phương pháp lập kế hoạch gia đình tự nhiên được phát triển bởi vợ chồng tiến sĩ. John và Evelyn Billings và cha Maurice Catarinich, tất cả ở Melbourne, Australia, và từ đó lan rộng trên toàn thế giới.

Phuongphaprungtrungbillings.org sẽ hướng dẫn lâm sàng cho phụ nữ và các cặp vợ chồng trong chương trình điều hòa sinh sản tự nhiên của Phương Pháp Rụng Trứng Billings. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị nguồn lực giáo dục dựa trên bằng chứng để giúp quý vị sử dụng Phương Pháp Rụng Trứng Billings để có thai hoặc tránh thai theo cách tự nhiên, và để bảo vệ sức khỏe sinh sản của quý vị trong mọi giai đoạn sinh sản.

Chúng tôi cung cấp Nâng cao Chuyên môn Thường xuyên (CPD) cho những người làm việc trong lĩnh vực y tế cũng như huấn luyện cho các hướng dẫn viên Phương Pháp Rụng Trứng Billings. Billings LIFE là một nhà cung cấp chính thức và Chương trình Nâng cao Chuyên môn Thường xuyên (QA&CPD) và tiến hành nâng cao chuyên môn và giáo dục thường xuyên Cấp 1 (Sức khỏe Phụ nữ) cho bác sĩ và những người làm việc trong lĩnh vực y tế khác. Billings là nhà cung cấp toàn quốc duy nhất đào tạo hướng dẫn viên Phương Pháp Rụng Trứng Billings chính thức.

Hướng dẫn viên Phương Pháp Rụng Trứng Billings của quý vị nhiều khả năng cũng là một phụ nữ như quý vị, đã học cách sử dụng Phương Pháp Rụng Trứng Billings để điều hòa sinh sản, và muốn chia sẻ kiến thức này với người khác. Hướng dẫn viên đã thực hiện đào tạo toàn diện và phát triển chuyên môn liên tục để đảm bảo rằng cô ấy có kiến thức để giúp quý vị hiểu khả năng thụ thai của quý vị bất kể hoàn cảnh của quý vị như thế nào.

Billings tiến hành và thúc đẩy nghiên cứu cũng như điều tra khoa học nhằm vào Phương Pháp Rụng Trứng Billings™ và nguyên nhân, biện pháp ngăn ngừa, chẩn đoán, điều trị và phương pháp chữa bệnh trong lĩnh vực sinh học sinh sản. Các kết quả nghiên cứu được chia sẻ trong nước và quốc tế thông qua các tạp chí y khoa và bản tin y tế của chúng tôi