Phuong phap rung trung
Phuong phap rung trung
Phuong phap rung trung

PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS ®

Chào mừng bạn đến trang web WOOMB Việt Nam! WOOMB Việt Nam là tổ chức bảo trợ cho Phương pháp rụng trứng Billings điều chỉnh khả năng sinh sản tự nhiên trên khắp Việt Nam. WOOMB Việt Nam là một chi nhánh của WOOMB quốc tế.
Phương pháp rụng trứng Billings , Phương pháp dạy một người phụ nữ để hiểu những dấu hiệu tự nhiên của cô trong thời kỳ khả năng sinh sản và không thụ thai trong suốt cuộc đời sinh sản của mình. Phương pháp rụng trứng Billings Phương pháp rất dễ dàng để tìm hiểu và đã rất thành công khi được sử dụng với cặp vợ chồng để đạt được hoặc tránh thụ thai.

Read more...

Funding for the Billings method in Vietnam

  1. Bà Joam Clements- Giám đốc Woomb Quốc tế
  2. Bà  Gillian Barker-Giảng viên Woomb Quốc tế
  3. Lm Louis Nguyễn Anh Tuấn Linh hướng Woomb VN
  4. Hội yêu con trẻ Việt Nam Melbourne-Australia
  5. Bà Nguyễn Thị Thìn Melbourne-Australia
  6. Bà Bs Liên On và Ông Liên Trung Melbourne-Australia
  7. Thạc sĩ -Bs Nguyễn ThịTuyết Minh Sài gòn VN
  8. Cô Nguyễn Minh Tuyết Melbourne-Australia

VIDEO