KHOÁ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN PP BILLINGS TẠI HỌC VIỆN LIÊN DÒNG THÁNH TÔMA, TGP SG VN

 

Vào 2 ngày 27 và 30 tháng 5 năm 2020, Woomb VN đã hoàn tất chương trình đào tạo căn bản cho 98 các Sr thuộc Học viện Liên Dòng Thánh To6ma TGP SG

Do các giảng viên Woomb VN phụ trách: Sr Teresa Nguyễn Thị Phú, Thạc sĩ, Bs Teresa Nguyễn Thị Tuyết Minh và ông Mattheu Lê Thanh Xuyến

 

 

Link Picture: https://photos.app.goo.gl/MjYiP1aKDRj8wh1J6

https://photos.google.com/share/AF1QipOKCHkLeC_xfxJFrRXNyNgTb0Wnt13nMzc7B-LS3GhrqArhYFtGqMsGF-yuhPrddg?key=Y1dvME5xUzZqVjhyaDdMcVN2RW5hZ1FDNGlzZkdR