CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN BẢO VỆ SỰ SỐNG của CARITAS GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

                                           CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN BẢO VỆ SỰ SỐNG

Khóa Nâng Cao Điều Hoà Sinh Sản Theo Phương Pháp Rụng Trứng Billings

 I. Thời gian và địa điểm:

Giáo hạt MađaguoiBảo Lộc và Di Linh: Từ 8h00 thứ Hai ngày 11/05/2015 đến 12h00 thứ Tư ngày 13/05/2015 tại Nhà thờ Tân Bình, Xã Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Giáo hạt Đức Trọng, Đơn Dương và Đà Lạt: Từ 8h00 thứ Năm ngày 14/05/2015 đến 12h00 thứ Bảy ngày 16/05/2015 tại Trung Tâm Mục Vụ 51A, Vạn Kiếp, Phường 8, Đà Lạt

II.  Giảng viên: Cha Giám Đốc Caritas GB. Hoàng Văn Chính, Cha Giám đốc TTMV Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên, Cha Giuse Phan Đào Thục, Sr. Teresa Nguyễn Thị Kim Phượng và nhóm giảng viên BOM (Billings Ovulation Method) Ban Mê Thuột

III. Mục đích: Nhằm giúp cho các tham dự viên có phương pháp sư phạm, có thêm những kiến thức và kỹ năng trong việc truyền đạt Phương pháp theo dõi rụng trứng Billings tại các Giáo xứ.