HOẠT ĐỘNG BOM SÀI GÒN

HOẠT ĐỘNG BOM (Billings Ovulation Method-SG) SÀI GÒN

Hướng dẫn PP Rụng Trứng Billings tại Giáo xứ Long Hương-GP Phan Thiết

 

 

Hướng dẫn PP Rụng Trứng Billings tại Giáo xứ Phước Lộc-GP Bà Rịa

Hướng dẫn PP Rụng Trứng Billings cho các bạn trẻ di dân tại Giáo xứ Phaolô-Q Bình Tân-TGP SG