HOẠT ĐỘNG CỦA B.O.M SÀI GÒN

Hoạt động của B.O.M (Billings) Sài gòn trong Thường Huấn Linh Mục Giáo phận Phú Cường (26-29.7.2016) giới thiệu và chia sẽ Phương pháp Billings.

Cha Luy Thư ký HĐGM Linh hướng WOOMB VN giới thiệu các giảng viên Billings Sài gòn

 

Giảng viên Thạc sĩ.Bs Nguyễn Thị Tuyết Minh Giới thiệu WOOMB (World Organization Ovulation Method Billings) ‘Tổ chức quốc tế về phương pháp rụng trứng Billings’ / WOOMB tại VN, và giới thiệu về Phương Pháp Billings.