Hướng dẫn để Thụ Thai

Để thụ thai quý vị áp dụng Luật Ngày Trước của Phương Pháp Rụng Trứng Billings để có thể xác định rõ ràng thời gian quý vị bắt đầu có khả năng thụ thai. Một khi quý vị chú ý thấy Dạng Không thụ thai Căn Bản (BIP) thay đổi, chờ đợi không giao hợp đến khi quý vị có cảm giác trơn. Cảm giác trơn có nghĩa là quý vị đang dễ thụ thai nhất, và rụng trứng đang rất cận kề. Giao hợp trong những ngày có cảm giác trơn và trong một hoặc hai ngày sau ngày Đỉnh sẽ cho quý vị cơ hội thụ thai tốt nhất. Đó là vì trứng có thể rụng muộn nhất là 48 giờ sau ngày cuối cùng có cảm giác trơn, và trứng có thể sống tối đa là 24 giờ. Quý vị sẽ không còn có thể thụ thai trong kinh kỳ đó sau ba ngày sau ngày Đỉnh.

Quý vị có thể có cảm giác trơn chỉ trong một số kinh kỳ, hoặc chỉ trong một thời gian ngắn trong một kinh kỳ, vậy thì quý vị chỉ đơn giản là chọn thời gian giao hợp trùng với các thời gian này. Thật sự cảm thấy cảm giác trơn tại âm hộ là rất quan trọng, như vậy dù nếu quý vị không thấy gì quý vị vẫn sẽ biết thời gian quý vị có khả năng thụ thai.

Luật Ngày Trước áp dụng cho những ngày trước khi rụng trứng
Luật Ngày Trước 1
Tránh giao hợp vào những ngày có kinh nhiều
Trong một kinh kỳ ngắn thời gian có thể thụ thai có thể bắt đầu trước khi dứt kinh, và chất nhờn của khả năng thụ thai có thể bị che lấp bởi kinh huyết.

Luật Ngày Trước 2
Quý vị có thể giao hợp cách đêm vào thời gian Dạng Không thụ thai Căn bản (BIP) của quý vị
Quý vị đợi cho đến tối để có thể chắc chắn rằng BIP của quý vị không thay đổi. Quý vị cần phải đứng và đi lại trong một vài giờ để cho chất nhờn chảy xuống đến nơi mà quý vị có thể cảm giác được ở âm hộ. Lý do cách đêm là vì vào ngày sau khi giao hợp quý vị có thể cảm thấy ẩm ướt và thấy tinh dịch chảy ra, và điều này có thể che lấp sự thay đổi của dạng chất nhờn.

Luật Ngày Trước 3
Khi BIP của quý vị thay đổi, hãy quan sát và chờ đợi

Một khi quý vị chú ý thấy BIP của mình thay đổi, chờ đợi không giao hợp đến khi thấy có cảm giác trơn. Sau đó quý vị giao hợp vào các ngày có cảm giác trơn, khi cảm thấy âm hộ mềm và hơi sưng, và trong một hoặc hai ngày sau ngày Đỉnh.

Hướng dẫn viên Phương Pháp Rụng Trứng Billings có thể giúp quý vị diễn giải dạng thụ thai và không thụ thai của quý vị và áp dụng chính xác các hướng dẫn này.