Hướng dẫn về Phương pháp Billings rụng trứng tới thế giới tiếp tục!

Giảng viên Hương Giang BOM (PP rụng trứng Billings) BMT-VN

 

Người phụ nữ trẻ với microphone trong các bức ảnh dưới đây là một trong những giảng viên vừa mới tốt nghiệp khá nhất của chúng tôi khi chúng tôi tiến hành một chương trình đào tạo mở rộng tại Việt Nam. Bây giờ đây cô đang chia sẻ kiến thức với những phụ nữ trẻ khác ở đất nước cô.

Nếu bạn muốn biết thông tin về các phương pháp rụng trứng Billings ™ tiếng Việt đi đến trang web của chúng tôi www.thebillingsovulationmethod.org và nhấp vào lá cờ Việt.

hay tại trang web WOOMB VN: www.phuongphaprungtrungbillings.org.

Xem hình tại đây: