KHÓA ĐÁO TẠO GIẢNG VIÊN PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS TẠI GIÁO PHẬN BÙI CHU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN PHƯƠNG PHÁP BILLINGS GIÁO PHẬN BẮC NINH

 Thời gian: 22 và 23 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Giáo xứ Ngô Kê-.Gp Bắc Ninh

Ngày 22/11/2016

SÁNG

8:30 – 9:00 Thánh hóa buổi học, Giao lưu

9:00 –  9:45 Luân lý tính dục và điều hòa sinh sản (Cha Khấn)

9:45 – 10: 15 Tác dụng phụ của các phương pháp ngừa thai (Bs Tuyết Minh)

Nghỉ giải lao 15 phút

10:30 – 11:30 Chu kỳ sinh dục nữ trên thước Billings (thầy Xuyến)

Nghỉ ăn trưa

CHIỀU

13:45 Tập trung sinh hoạt đầu giờ

14:00 – 14:45 Hướng dẫn cách ghi biểu đồ  (Bs Tuyết Minh)

• Làm mẫu và phân tích biểu đồ trung bình khô (các thời kỳ, đặc điểm, nhận định ngày Đỉnh, tìm mẫu BIP)

• Làm bài tập biểu đồ ngắn, không có BIP

14: 45 – 15:30 

• Các loại chất nhờn cổ tử cung: tên, nơi tiết ra, thời điểm tiết ra, vai trò (thầy Xuyến)

• Làm bài tập và phân tích biểu đồ trung bình chất tiết (Bs Tuyết Minh)

Nghỉ giải lao 15 phút

15:45 – 16:30 Luật 3 (Bs Tuyết Minh)

• Giải thích luật 3 trên cây thước

• Làm bài tập và áp dụng luật 3 trên biểu đồ chưa có Đỉnh 

Tạ Ơn kết thúc ngày học

Ngày 23/11/2016

SÁNG

8:00 Tập trung cầu nguyện Thánh hóa buổi học, sinh hoạt đầu giờ

8:30 – 9:15 Nội tiết tố và đáp ứng cổ tử cung trong chu kỳ sinh dục nữ (Bs Tuyết Minh)

9:15 – 10:00 Làm bài tập biểu đồ chu kỳ dài 73 ngày (thầy Xuyến)

• Áp dụng luật 3

• Nhận diện mẫu BIP mới

• Các loại ra máu trong chu kỳ 

• Nhận diện Đỉnh

Nghỉ giải lao 15 phút

10:15 – 11:15 Phân tích biểu đồ khác 

• Sinh lý tiết sữa và Biểu đồ cho con bú (Bs Tuyết Minh) 

• Biểu đồ bệnh (Thầy Xuyến)

• Biểu đồ gián đoạn (Thầy Xuyến)

Nghỉ ăn trưa

CHIÊU

13:45 Tập trung sinh hoạt đầu giờ

14:00 – 14:30 Các biểu hiện bất thường trong chu kỳ (Bs Tuyết Minh)

14:30 – 15: 15Thực tập giảng trên thước Billings (Thầy Xuyến)

Nghỉ giải lao 15 phút

15:30 – 16:30 Thực tập hướng dẫn ghi biểu đồ và phân tích biểu đồ (Bs Tuyết Minh)

Thánh Lễ Tạ Ơn kết thúc khóa học

Các tham dự viên muốn tham dự xin liên hệ:
Lm Francisco Xavie NGUYỄN HUY LIỆU (Giáo Phận Bắc Ninh)

Phone:+84- 962.245.356; Email:  lieubn69@gmail.com

 

 

Tổng kết Khóa đào tạo Giảng viên PP Billings tại Giáo Phận Bắc Ninh

 

Ban đại diện BOM Billings) Giáo Phận Bắc Ninh

 

 

Ban giảng huấn WOOMB VN và Lm Francisco Xavie NGUYỄN HUY LIỆU (BMVGD Giáo Phận Bắc Ninh)