PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ DÀNH CHO BS LIÊN ON

 

PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ DÀNH CHO BS LIÊN ON

 

Bulletin of WOOMB International Ltd
Vol 45 No 3 November 2018

John and Evelyn Billings Award

The Directors of WOOMB International are delighted to announce a new recipient of the John and Evelyn Billings Award at this 10th Anniversary Billings Ovulation Method® Conference in Ho Chi Min City.

In choosing someone for this award the Directors acknowledge a person who has shown by their actionsthey have the passion to be an active participant in the spread of the authentic Billings Ovulation Method® to every woman on earth. In pursing this passion there will always be setbacks and a worthy recipient is someone who does not let setbacks stop them from continuing to spread the “good news” of the Billings Ovulation Method®.

This is only the second time this Award has been offered and this time we wanted to acknowledge the realization of a dream. A dream that has been so wonderfully fulfilled – 10 years of the Billings Ovulation Method® in Vietnam.

The Directors of WOOMB International congratulate the recipient of the John and Evelyn Billings Award – Dr On Lien.

On Lien first came to Australia from Vietnam many years ago. When in Australia, she met with Drs John and Lyn Billings, and immediately became interested in their work. She became accredited as a Billings Ovulation Method® teacher and worked with the team at St Vincent’s Hospital in Melbourne.

In 2007 On Lien approached the Directors of WOOMB International asking if we would support her to realise her dream to bring the Billings Ovulation Method to her home country of Vietnam. Supported by her wonderful husband Trung and Fr James, they visited Vietnam to make contacts and we all know the wonderful results. Two Senior Teachers from Australia, Gillian Barker and Joan Clements then travelled with On and Trung to various parts of Vietnam twice a year for the next two years with further trips over the intervening years.

On has kept in close contact with WOOMB Vietnam acting as the Liaison between Vietnam and the WOOMB Directors, gently guiding and supporting the realization of her dream so that 10 years later, we can see the wonderful results.

We know she will be seen as a very worthy recipient of the John and Evelyn Billings Award.

 

Dr On Lien and her husband’ Trung

 

Phần thưởng John và Evelyn Billings

Ban Giám Đốc WOOMB Quốc tế rất vui mừng thông báo một người mới sẽ được nhận Bằng Tưởng Thưởng của quỹ Ông Bà Bác sĩ John và Evelyn Billings nhân dịp Đại Hội mừng Kỷ Niệm 10 Năm Phương Pháp Rụng Trứng Billings được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong việc chọn “một ai đó” lãnh Phần Thưởng Danh Dự này, các Vị Giám Đốc nhận ra rằng người ấy đã thể hiện niềm say mê truyền bá Phương Pháp Rụng Trứng Billings cách chính xác tới mọi phụ nữ trên trái đất dưới nhiều hình thức khác nhau. Thêm vào đó, Trong việc theo đuổi niềm đam mê này, luôn có những trở ngại và người xứng đáng nhận giải chính là người không bị chùn bước trong việc tiếp tục quảng bá “Tin Mừng “về Phương pháp rụng trứng Billings .

Đây là lần thứ hai Phần Thưởng Danh Dự này được trao ban và trong chính giây phút này chúng tôi muốn thừa nhận việc hiện thực hóa một giấc mơ. Vâng! Một giấc mơ đã được hoàn thành cách tuyệt vời – Mười năm Phương Pháp Rụng Trứng Billings hiện diện tại Việt Nam.

Ban Giám Đốc WOOMB Quốc Tế chúc mừng người được lãnh Bằng Tưởng Thưởng của Quỹ Ông Bà Bác sĩ John và Evelyn Billings – Bác sĩ ON LIÊN.

Bác sĩ Liên On đến nước Úc từ nhiều năm trước. Trong thời gian ở Úc, bà đã có dịp được gặp Ông Bà Bác sĩ Billings, và ngay lập tức, bà đã quan tâm cách đặc biệt đến công việc của hai ông bà. Bs. Liên On đã học và trở thành người đi dạy Phương Pháp Rụng Trứng Billings , cùng làm việc với đội ngũ Y Bác sĩ của bệnh viện Thánh Vincent ở thành phố Melbourne.

Vào năm 2007, Bác sĩ Liên On đến gặp Ban Giám Đốc WOOMB Quốc Tế, xin các vị giúp đỡ cho Bà thực hiện giấc mơ là đem Phương Pháp Rụng Trứng Billings về quê hương Việt Nam thân thương của Bà. Đồng hành với Bác sĩ Liên On là Ông Trung Liên, người chồng quý yêu của Bà và Linh mục Giacôbê Võ Thanh Xuân. Phái đoàn lên đường về Việt Nam để tạo mối liên hệ và chúng ta đã biết những kết quả tuyệt vời đến không ngờ. Hai Vị Giảng viên thâm niên cao cấp từ Úc, Gillian Barker và Joan Clements, đã cùng với Ông Bà Trung On Liên đi đến nhiều vùng miền của đất nước Việt Nam, từ Nam ra đến Trung và tiến thẳng ra miền Bắc mỗi năm hai lần và trong suốt ba năm liền.

Bác sĩ Liên On đã giữ mối quan hệ chặt chẽ với WOOMB Việt Nam như chiếc cầu nối giữa WOOMB VN và Ban Giám Đốc Quốc Tế, hướng dẫn và nâng đỡ cách nhẹ nhàng việc hiện thực hóa giấc mơ của Bà trong suốt mười năm qua. Chúng ta có thể nhìn thấy những kết quả thật tuyệt vời.

Chúng tôi tin rằng Bác sĩ Liên On rất xứng đáng lãnh Bằng Tưởng Thưởng của Quỹ Ông Bà Bác sĩ John và Evelyn Billings.

Trích từ 

Bulletin of WOOMB International Ltd

Vol 45 No 3 November 2018