Phương Pháp Rụng Trứng Billings có thể giúp như thế nào?

Biết cách xác định thời gian có thể thụ thai và không thể thụ thai trong kinh kỳ của quý vị có thể giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội có thai của quý vị. Với Billings Ovulation Method quý vị sẽ học cách hiểu các tín hiệu của khả năng thụ thai và nhận ra ngày Đỉnh của mình, đó là ngày dễ thụ thai nhất trong kinh kỳ của quý vị và rất cận kề với thời điểm rụng trứng. Bằng cách đó quý vị sẽ biết khi nào quý vị có cơ hội thụ thai tốt nhất. Nói đơn giản là giao hợp khi quý vị có cảm giác trơn báo hiệu quý vị đang dễ thụ thai nhất.

Có một số điều kiện thiết yếu cho việc thụ thai, và sau khi đã có các điều kiện đó chỉ còn lại việc chọn thời gian! Trứng phải khỏe mạnh, và tinh trùng phải khỏe mạnh để thụ tinh cho trứng. Phải có chất nhờn để giữ tinh trùng sống đến khi đến được trứng. Phải có ống dẫn trứng khỏe mạnh để tinh trùng đi cùng trứng, và cho trứng đã thụ tinh đi vào tử cung. Và nội mạc tử cung (vách tử cung) cần phải ở giai đoạn phát triển phù hợp để trứng bám vào. Quý vị có thể thấy rằng việc chọn thời gian giao hợp trùng với thời gian dễ thụ thai nhất của quý vị sẽ rất có ích trong quá trình phức tạp này!

Phương Pháp Rụng Trứng Billings của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị thông tin cần thiết để xác định thời gian có thể thụ thai và Đỉnh của khả năng thụ thai của quý vị. Hướng dẫn để Thụ Thai sẽ đảm bảo quý vị có cơ hội thụ thai tốt nhất.