SƠ ĐỒ TỔ CHỨC WOOMB MIỀN TRUNG & BILLINGS BMT

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC WOOMB MIỀN TRUNG

(World Organisation of the Ovulation Method Billings)
Tổ chức Thế giới của phương pháp rụng trứng Billings MIỀN TRUNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC (BOM) BILLINGS BMT

“Billings Ovulation Method BMT- Phương Pháp Rụng trứng Billings BMT”

CÁC GIẢNG VIÊN TẠI 8 GIÁO HẠT BMT

VỚI CHỨNG NHẬN DO WOOMB QUỐC TẾ ĐÀO TẠO