Thuốc Giúp Thụ Thai

Sau khi được khám nghiệm, để điều chỉnh lại vấn đề không thụ thai, thường bác sĩ sẽ có thể ghi toa một trong hai thứ thuốc sau đây:

Clomiphene (clomid)
Đây là chất tổng hợp, có tác dụng chống lại oestrogen, chất nầy dường như có tác động gây sự rụng trứng bằng cách kích động phóng thích chất nội tiết kích noãn tố (FSH) và hoàng thể tố (LH). Chất này thường dùng cho những phụ nữ nào muốn có con, mà buồng trứng không hoạt động đúng mức.

Gonadotrophins
Thay thế nhiệm vụ của tuyến dưới đồi và tuyến yến, có tác động như nội tiết tố FSH (kích noãn tố) và LH (hoàng thể tố). Hiệu quả của gonadotropins sẽ tùy theo buồng trứng có kích động được không. Điều cần thiết là phải được sự theo dõi cẩn thận của bác sĩ, vì khi kích động quá mức kết quả sẽ có nhiều noãn trưởng thành và nhanh chóng, hay là có mang đa thai.