Tin vui Billings đã đến với Đồng bào sắc tộc Xê-Đăng BMT

Một ngày Chúa nhật vất vả, nhưng anh em đều rất vui, vì thấy Giáo dân sắc tộc Xê Đăng Giáo xứ Buôn Hằng rất chăm chú để học PP Billings với mục đích “Loan báo Tin Mừng bảo vệ sự sống và sinh sản trách nhiệm”


 

Xem Hình tại đây: BOM BMT