Tin vui: ĐẠI HỘI WOOMB QUỐC TẾ NĂM 2016 – WOOMB International Conference 2016

WOOMB International will be holding an International Conference in Zagreb, Croatia in the European Spring of 2016. With simultaneous translation available in up to 10 languages, this will be a conference for everyone! More details soon.

WOOMB International sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế ở Zagreb, Croatia vào mùa xuân châu Âu năm 2016. Với phần dịch thuật đồng thời có sẵn lên đến 10 ngôn ngữ, điều này sẽ là một hội nghị cho tất cả mọi người! sẽ có thêm chi tiết sớm hơn.