.WOOM Quốc Tế hân hoan mừng đón Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris Laetitia)

 Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris Laetitia) – Tình Yêu Gia Đình

 

.WOOM Quốc Tế hân hoan mừng đón Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris Laetitia) – Tình Yêu Gia Đình, trich Bản Tin Post-Synodial Apostolic Exhortation của Đức Thánh Cha.

.Ban giám đốc WOOMB International Ltd tạ ơn công đức của Đức Thánh Cha Francis, Ngài đã quyết tâm, và xác nhận văn kiện “Niền vui của tình yêu”.  Ngài đã lập lại lời dạy xa xưa của Giáo hội và dẫn chứng Thánh Kinh, những truyền thống dạy dổ Kitô giáo, và những hướng dẫn của các Đức Thánh Cha tiền nhiệm.  Lời dạy về Tình Thương Yêu của các Tông Đồ của Ngài đã đồng hành với nguyên tắc lâu dài của chúng ta về Hôn nhân và Gia đình.

.Ngài đã xác nhận một cách chi tiết những khó khăn và thách thức mà gia đình phái đối diện của thời đại văn minh, trong những nền văn hóa và phong tục khác nhau, Ngài đã thấu hiểu sâu sắc và cảm thông những gì mà gia đình phải trực diện trong cuộc sống hằng ngày.

.Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris Laetitia) công nhận và xác định, nhiều gia đình đã cầu nguyện, cố gắng và quyết chí sống theo lời Chúa dạy để có một đời sống gia đình tốt đẹp hơn.  Văn kiện cũng đã công nhận và xác định công việc truyền giáo  gia đình và tất cả những công trình truyền giáo về gia đình.

.Ban giám đốc WOOMB International Ltd thàng thật biết ơn Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris Laetitia) – về Tình Yêu Gia Đình, như chúng ta đã và đang tiếp tục loan truyền phúc Âm, phát triển Phương pháp rụng trứng Billings trong việc điều hòa sinh sản tự nhiên trên toàn thế giới – “Đây là kiến thức về thân thể của mình mà mọi người phụ nữ cần phải có.”  (Everlyn L Billings)