Woomb VN tại Hội nghị Thường niên Uỷ ban Mục vụ Gia đình lần V tại Giáo phận Thanh Hoá (10–12/09/2014)

Thư Mục vụ Năm Đức Tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa (11-10-2012) đã nhấn mạnh rằng: “Trong suốt lịch sử mấy trăm năm của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, gia đình vẫn là cái nôi truyền thống đức tin cho con cái, là trường dạy giáo lý đầu tiên cho thế hệ trẻ, là nơi đào tạo những Kitô hữu vững mạnh trong đức tin và gương mẫu trong đời sống đạo đức”.

Được gợi hứng từ đó, trong năm Phúc-Âm-Hoá đời sống Gia đình 2014, Uỷ ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phối hợp với giáo phận Thanh Hoá, đã có sáng kiến tổ chức Hội nghị Thường niên Uỷ ban Mục vụ Gia đình lần V tại Thanh Hoá với chủ đề “Gia đình và Giáo xứ phục vụ tình yêu và sự sống”, từ ngày 10-12/09/2014.

Tham dự Hội nghị lần này gồm có 3 giám mục: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Gia đình, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Lạng Sơn, cùng với 155 tham dự viên đến từ 21 giáo phận, gồm 34 linh mục, 6 nữ tu và 115 giáo dân (32 nữ và 83 nam), một số thuộc 6 đoàn thể Công giáo về gia đình và tổ chức WOOMB Việt Nam.

Xem hình tại đây