Giải thưởng Cao quý John và Evelyn Billings đã được trao cho Joan Clements và Patrick Kennealy.

  • On the 17th November two of the Directors were able to meet with the latest recipients of the John and Evelyn Billings Award and present their Certificates. Joan Clements and Patrick Kennealy we thank you for all the tireless work you have both done over many decades. Your passion and dedication in spreading the authentic Billings Ovualtion Method® show you are both truly worthy of this Award.
  • Vào ngày 17 tháng 11, hai Giám đốc đã có thể gặp gỡ những người nhận mới nhất của Giải thưởng John và Evelyn Billings và trao Chứng chỉ cho họ. Joan Clements và Patrick Kennealy, chúng tôi cảm ơn các bạn vì tất cả những công việc không mệt mỏi mà các bạn đã làm trong nhiều thập kỷ qua. Niềm đam mê và sự cống hiến của các bạn trong việc lan truyền Phương pháp Ovualtion Method ® cho thấy cả hai bạn thực sự xứng đáng với Giải thưởng này.